Nogmaals inspectie van “het nest” ligt er nog wat om op te ruimen? 9 November, pups zijn 5 weken oud.